digital marketing team 4to9

Marketing team: De kracht van kleine teams

De kracht van kleine teams binnen een marketing team: 4to9 personen voor een optimale samenwerking

Door onze jarenlange ervaring bij verschillende organisaties hebben we veel verschillende teamstructuren gezien. Van een groot tot klein marketing team. Naarmate de groepen groter werden ontstond er vaak een verlaagde efficiëntie. Processen duurden langer en beslissingen nemen duurt langer. Ook bij digitale marketing zien we steeds meer processen ontstaan waar grote marketing teams in voorkomen. Dat vinden we zonde.

Impact maken is een van de redenen dat wij voor onszelf zijn begonnen. Wij willen snel resultaat zien voor onze klanten en één van de belangrijkste drivers hiervan is de teamgrootte. Er zijn veel onderzoeken gedaan over de ideale teamstructuur, maar wij geloven dat een team uit maximaal 9 personen kan bestaan om problemen snel en efficiënt op te lossen (onderzoek). Tevens geloven wij dat keuzes niet alleen gemaakt kunnen worden en dat samenwerkingen essentieel zijn om creativiteit en innovatie te waarborgen. Daarom werken wij met teams van minstens 4 personen. Binnen kleine teams zijn erg veel voordelen en deze belichten wij maar al te graag. Een mooi voorbeeld waar een groot bedrijf afscheid heeft genomen van grote meetings is Shopify. Hier zijn de kosten van een meeting toegevoegd. Een mooi middel om te laten zien dat het doel van de meeting helder moet zijn.

shopify meeting structure

De voordelen van een een 4to9 team binnen digital marketing

Betere communicatie en samenwerking

Kleine teams vergemakkelijken effectieve communicatie en bevorderen nauwe samenwerking tussen teamleden. Met minder mensen is het gemakkelijker om ideeën te delen, feedback te geven en problemen op te lossen. De communicatielijnen zijn korter, waardoor teamleden sneller kunnen reageren en beslissingen kunnen nemen. Ook zien wij dat teamleden sneller ideeën ter tafel brengen met kleinere groepen. Hierdoor wordt de inspraak van personen groter. Dit bevordert de algehele teamcohesie en maakt een snellere voortgang van projecten mogelijk. 

Verbeterde betrokkenheid en verantwoordelijkheid

In kleinere teams hebben teamleden vaak een grotere betrokkenheid bij het werk en voelen ze zich meer verantwoordelijk voor het teamresultaat. Iedereen heeft een duidelijke rol en verantwoordelijkheden, waardoor de teamleden meer gemotiveerd zijn om bij te dragen en succesvolle resultaten te behalen. Bovendien is het gemakkelijker om de individuele bijdragen van teamleden te erkennen en te waarderen, wat de motivatie en teamprestaties verder stimuleert.

Flexibiliteit en wendbaarheid

Kleine teams zijn doorgaans flexibeler en wendbaarder dan grote teams. Ze kunnen snel inspelen op veranderingen, nieuwe kansen grijpen en zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Met minder teamleden is het gemakkelijker om consensus te bereiken en beslissingen te nemen. Het team kan snel schakelen en de juiste acties ondernemen, wat vooral belangrijk is in een snel veranderende zakelijke omgeving.

Meer creativiteit en innovatie

Kleine teams bevorderen een omgeving waarin creativiteit en innovatie kunnen floreren. Teamleden hebben meer mogelijkheden om ideeën te delen en te brainstormen. Iedereen heeft een stem en kan bijdragen aan het genereren van nieuwe ideeën. Bovendien is er minder hiërarchie en zijn de communicatielijnen meer open, waardoor teamleden zich vrijer voelen om nieuwe benaderingen en oplossingen voor te stellen.

Verbeterde productiviteit in een marketing team

Met minder teamleden kunnen kleine teams vaak efficiënter werken en de productiviteit verhogen. Er zijn minder vergaderingen nodig, besluitvormingsprocessen zijn sneller en er is minder tijd nodig om informatie en updates te delen. Teamleden kunnen zich richten op hun specifieke taken en doelen, waardoor er minder overlap en verwarring ontstaat.

We kunnen stellen dat werken met teams van minimaal 4 en maximaal 9 personen vele voordelen biedt, echter is het niet altijd gemakkelijk om hiermee te starten. Is het wel mogelijk om als grote corporate met kleine teams te werken? Ja, dat is zeker mogelijk. Het is wel van belang om hier goed over nadenken en de juiste keuzes te maken. Kleine groepen helpen vaak bij het oplossen van problemen en richten zich tot een specifieke taak. Het is dus van groot belang om de juiste stappen te volgen bij het opzetten van kleine teams. 

De stappen voor een effectieve samenwerking

Stel duidelijke doelen en verwachtingen binnen een marketing team

Definieer duidelijke doelen en verwachtingen voor het team. Zorg ervoor dat elk teamlid begrijpt wat er van hen wordt verwacht en wat de gezamenlijke doelen zijn. Dit helpt om de focus te behouden en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde richting op werkt.

Zorg voor complementaire vaardigheden en expertise

Selecteer teamleden met complementaire vaardigheden en expertise. Dit zorgt voor een diversiteit aan perspectieven en helpt bij het oplossen van complexe problemen. Zorg ervoor dat elk teamlid een unieke bijdrage kan leveren aan het team en dat er geen overlappende vaardigheden zijn.

Stimuleer samenwerking, kennisdeling en geef feedback

Moedig samenwerking en kennisdeling aan binnen het team. Organiseer regelmatig brainstormsessies, workshops of informele bijeenkomsten waar teamleden ideeën kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Dit bevordert een lerende cultuur en stimuleert innovatie. Geef tevens voldoende feedback en erken prestaties. Op deze manier behoudt je de motivatie en dit bevordert de persoonlijke groei.

Pas flexibiliteit toe wanneer nodig, want dat is ook behapbaar binnen een marketing team

Wees flexibel en pas het team aan wanneer dat nodig is. Als er veranderingen in de projectvereisten of de teamdynamiek zijn, pas dan de samenstelling of rollen van het team aan om aan te blijven sluiten bij de behoeften. Het is niet erg om te optimaliseren in een team. Uiteindelijk is het van belang dat de juiste resultaten behaald worden.

Er zijn heel veel redenen te verzinnen om met kleine teams te werken en de voordelen zijn voor elk type organisatie oneindig. Kleine teams zorgen voor efficiëntie en effectiviteit en zullen hierdoor leiden tot hoger resultaat tegen lagere kosten. Dit is ook een van de grote voordelen om met 4to9 te werken. Doordat onze collega’s zowel verantwoordelijk zijn voor de strategie als de uitvoering van de digitale marketingkanalen, behouden we efficiëntie en garanderen we kwaliteit. Dit kunnen wij waarborgen door te werken met zeer ervaren en goed opgeleid personeel. 

Meer weten over kleine teams of over onze werkwijze binnen digital marketing? Neem dan contact op met via deze link.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven